Բարի եկաք Արփի Հրատարակչատուն։
Լոս Անճելըս հիմնուած՝ մենք կը հրատարակենք

ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ

գիրքեր՝

մանուկ եւ պատանի ընթերցողներու համար։

ՄԻԱՑԷՔ ՄԵԶԻ

ՏԵՂ ԳՐԱՒԵՑԷՔ ՄԵՐ ՑԱՆԿԻՆ ՎՐԱՅ
Արձանագրուեցէք՝ Արփի Հրատարակչութեան նոր գիրքերէն եւ յատուկ զեղչերէն տեղեակ մնալու համար։
about-authors-link
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ ԵՒ ԳԾԱԳՐԻՉՆԵՐ
Ձեր անտիպ ստեղծագործութիւնը ուղարկեցէք՝ հնարաւոր հրատարակութեան համար։

ԴՊՐՈՑՆԵՐ ԵՒ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ

Դիմեցէք մեզի՝ Արփի Հրատարակչատան գիրքերը լոյս տեսնելէ անմիջապէս ետք ստանալու համար։

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՆԵՐ

Տուրքէ զերծ նուիրատուութիւն կատարեցէք։ Հրատարակչատունս ոչ-շահամէտ՝ 501(c)(3) կազմակերպութիւն է։

ՅԱՅՏՆԱԲԵՐԵՆՔ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ
ՀԱՃՈՅՔՆ ՈՒ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԻՒՆԸ

Մեր տեսլականն է մեծապէս ընդարձակել թիւը հայ հեղինակներու, խմբագիրներու, թարգմանիչներու, եւ երիտասարդ ընթերցողներու՝ հրատարակելով հայերէն լեզուով (արեւմտահայերէն տարբերակ) ստեղծուած մանկապատանեկան երկեր։ Կը փնտռենք այսօրուան երիտասարդութեան համար առնչելի նիւթերով նոր, հետաքրքրաշարժ, եւ ժամանակակից գործեր, ստեղծուած՝ հետեւեալ գրական սեռերուն համար:

Պատկերագիրք

ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒ ՈՒ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ պատմութիւններ

Գծագրավէպեր
Ոչ-գեղարուեստական գրականութիւն
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
Մեր խորհրդատու մարմինը կազմուած է մասնագէտներէ, ներառեալ Քալիֆորնիոյ Համալսարանէն ներս արեւմտահայերէնի երեք դասախօսներ (Լոս Անճելըս, Ըրվայն, Պըրքլի), պատմաբան մը, տեսողական արուեստագէտ մը, հայերէնի մանկավարժ մը, եւ գրող-խմբագիր-թարգմանիչ մը։
Կ՚ուզէ՞ք գիտնալ թէ ե՞րբ լոյս պիտի տեսնեն առաջին հատորները
Ոգի ի բռին կ՚աշխատինք գիրքերու մեր առաջին շարքը հրատարակելու։ Արձանագրուեցէք ստորեւ՝ հրատարակութենէն ետք զանոնք անյապաղ ստանալու համար։
“Լեզուն մշակոյթի մը ուղեքարտէսն է։ Կ՚ըսէ թէ ուրկէ՞ կու գան զայն խօսողները եւ դէպի ո՞ւր կ՚երթան։”
– ՌԻԹԱ ՄԷՅ ՊՐԱՈՒՆ

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Նկատի ունենալով արեւմտահայ աշխոյժ, ժամանակակից գրական աւանդոյթի մը կարեւորութիւնը հայ մշակոյթի շարունակական կենսունակութեան համար, մեր առաքելութիւնն է ներգրաւել հեղինակներ ու գիրք նկարազարդողներ, որպէսզի ստեղծեն արեւմտահայերէն ինքնագիր գործեր՝ երեխաներու, պատանիներու, ու երիտասարդներու համար:

UNESCO-ն արեւմտահայերէնը դասած է իբրեւ «որոշապէս վտանգուած» լեզու մը։ Լեզուի մը կենսունակութեան վնասող գլխաւոր գործօններէն մէկը, ըստ UNESCO-ին, բաւականաչափ արտադրուող նոր գրականութեան պակասն է։

Եւ եթէ UNESCO-ի այս դասակարգումը ինքնին կրնայ բաւարար պատճառ հանդիսանալ՝ հրատապօրէն լուծում մը փնտռելու, Արփի Հրատարակչատան նպատակները կը ձգտին զուտ լեզուական պահպանումէ անդին, ընդգրկելով տեսլական մը ստեղծիչ գործունէութեան, որ պիտի կարենայ բոցավառել դեռատի ու երիտասարդ ընթերցողներու երեւակայութիւնը, նպաստել արեւմտահայ գրագիտութեան ու ուսման, եւ, վերջին հաշուով, սատարել լեզուին ու անոր պատկանած մշակոյթին կենսաւէտութեան ու առոյգութեան։

Our mission statement

Given the critical importance of having a modern, dynamic Western-Armenian literary tradition for the continued vibrancy of Armenian culture, especially in the Diaspora, our mission is to engage authors and book illustrators toward the creation of original Western-Armenian works for children and young adults.

UNESCO has classified Western Armenian as “definitely endangered.” Among the main factors affecting language vitality, according to UNESCO criteria, is the lack of abundant new literature being produced.

And while the UNESCO classification might be reason enough to mobilize for a solution, the objectives of Arpi Publishing go beyond mere linguistic preservation, embracing a vision of creative activity that would help ignite the imagination of young readers, promote literacy and learning in Western Armenian, and, ultimately, contribute to the vigor and exuberance of the language and the culture it represents.