ՈՒՆԻ՞Ք ՄԱՆՈՒԿ ԿԱՄ ՊԱՏԱՆԻ ՈՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

հայերէնով գրուած

պատմուածք մը, զոր կը փափաքիք հրատարակել։ Ուղարկեցէք մեզի ձեր բնագիրը։

ԻՆՉՊԷՍ ՈՒՂԱՐԿԵԼ ՁԵՐ ԳՈՐԾԸ

ԳՐՈՂՆԵՐ. Մեր առաքելութիւնն է նոր սերունդին համար արեւմտահայերէն նոր գիրքեր հրատարակել։ Եթէ ունիք անտիպ ստեղծագործութիւն մը, ուղարկեցէք մեզի։ Մեծ ուրախութեամբ կը փափաքինք ձեր գործը նկատի առնել հրատարակութեան համար։

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐ. Եթէ նկարազարդող/գեղանկարիչ էք եւ կը սիրէք գիրքեր նկարազարդել, մենք կը փափաքինք ձեր գործերը նկատի ունենալ։

Ստեղծագործութիւններ ներկայացնելու համար գործածել վարի դիմումնագիրներէն այն, որ կը համապատասխանէ ձեր աշխատանքին։

Եթէ որոշուի որ ձեր աշխատանքը հրատարակելի է, ձեզ իմէյլով կը տեղեկացնենք առաւելագոյնը չորս շաբաթէն։

ԵՍ ԳՐՈՂ ԵՄ

ԵՍ ԳԾԱԳՐԻՉ ԵՄ

ԵՍ ԳՐՈՂ ԵՄ
ԵՒ ԳԾԱԳՐԻՉ ԵՄ

ԳՐՈՂԻ ԴԻՄՈՒՄ

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Upload your story's dummy
Allowed file types: .doc, .xls, .ppt, .pdf

ԳԾԱԳՐԻՉԻ ԴԻՄՈՒՄ

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 7 files.
Մանկական կամ մանկապատանեկան գիրքի շապիկներու համար նախատեսուած գեղանկարներու խմբակ մը ուղարկեցէք:
Թուլատրուած նիշքեր՝ .png, .gif, .jpg, .pdf

ԳՐՈՂԻ ԵՒ ԳԾԱԳՐԻՉԻ ԴԻՄՈՒՄ

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Վերբեռնել ձեր պատմուածքին նախատիպը։
Թուլատրուած նիշքեր՝ .doc, .docx, .xls, .ppt, .pdf։
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 7 files.
Վերբեռնել նմուշ մը գիրքի աւարտուն նկարազարդումէն։
Թուլատրուած նիշքեր՝ .png, .gif, .jpg, .pdf